Han, som kommer (Matt 11,2-10; Es 35,1-10; 1 Kor 4,1-5)

Dato: 11-12-2022 kl .10:30

Anton Bech Braüner

Han, som kommer (Matt 11,2-10; Es 35,1-10; 1 Kor 4,1-5)

Johannesskolen, Ansgarvej 10, 3400 Hillerød

Juniortræf