Jeg vil selv bestemme

Dato: 21-02-2022 kl .19:00

Michael Mogensen

Jeg vil selv bestemme

Læsesalen på Johannesskolen (1. sal i halbygningen)