.

Dato: 03-05-2021 kl .19:00

Michael Mogensen

.

Læsesalen på Johannesskolen (1. sal i halbygningen)