Leg og hygge

Dato: 08-11-2021 kl .19:00

Leg og hygge

Læsesalen på Johannesskolen (1. sal i halbygningen)