Magt over både naturen og den overnaturlige (Matt 8,18-34)

Dato: 17-03-2024 kl .10:30

Anton Bech Braüner

Magt over både naturen og den overnaturlige (Matt 8,18-34)

Johannesskolen, Ansgarvej 10, 3400 Hillerød