Musik i Bibelen

Dato: 17-01-2022 kl .19:00

Peter-Jan Teunissen

Musik i Bibelen

Læsesalen på Johannesskolen (1. sal i halbygningen)