34 LM-medarbejdere mødtes for at dele ideer

  • af

”Den kristne menighed er simpelthen den vigtigste instans i samfundet!”

Sådan udtrykte LM’s generalsekretær, vicegeneralsekretær og resursechef sig i brevet, der inviterede alle medarbejderne til et online ide-møde torsdag den 21. januar.

På mødet deltog 34 medarbejdere fra både LM og LM’s Børn og Unge for at udveksle erfaringer fra deres lokale arbejde.

Vil skabe samhørighed gennem korte, lokale videoer

”Det er vigtigt, at vi forkynder til dem, der ligger i periferien af vores fællesskab,” lød det fra et sted.

I den pågældende menighed var de derfor begyndt at lave korte videoer med lettilgængelig forkyndelse, interviews med lokale folk og børneindhold.

”Vi gør det for at skabe samhørighed, fordi vi har aflyst mange ting lokalt.”

Lav aktiviteter udendørs for børn i hjemmeskole

En anden mindede om at huske børnene i hjemmeskole.

”Børnene sidder stille dagligt i 10 timer bag en skærm. De har brug for bevægelse, når de har fri.”

Hun opfordrede til at lave udendørs løb via appen Woop med poster, der eventuelt involverede Bibelen.

Godt at mødes fysisk, selv om kun 30 minutter er muligt

Et tredje sted opfordrede til at holde møde, selv om restriktionerne kun giver mulighed for 30 minutter.

”Vi synes, det er vigtigt at sende et signal om, at det er vigtigt at mødes om Guds ord,” lød begrundelsen, der vakte genklang flere steder.

Flere LM-menigheder har holdt lukket siden jul, men mange har nu planer om at åbne den 24. januar.