Friskoleelever havde skoledag i anderledes rammer

  • af

”De var rigtig dygtige. Det vil vi helt sikkert gerne gøre igen – dog ikke nødvendigvis hvert år.”

Ejnar Landkildehus, der er skoleleder på Ølgod Kristne Friskole, roser eleverne på Sædding Efterskole (SE), der den 25. februar havde planlagt en hel dag på efterskolen for friskolens elever.

”Det var en god dag, hvor alle friskolens 85 elever var sammen på tværs af alder og klasser,” siger han.

”Vores elever vil også rigtig gerne til SE igen.”

Børnene skulle have en dag, hvor de kom et andet sted hen

Det er ikke første gang, Ølgod Kristne Friskole lægger en skoledag i hænderne på Sædding Efterskoles elever.

”Lærerne har flere gange haft en pædagogisk dag på SE, og efterskolens elever har aktiveret eleverne imens,” fortæller skolelederen. Det var dog før, han selv blev ansat for to år siden.

Selv om det ikke var aktuelt med en pædagogisk dag i år, holdt friskolen alligevel fast i, at børnene skulle have en dag, hvor de kom et andet sted hen. 

”Det havde de behov for oven på corona. Både socialt og at få nogle andre voksne interagere med,” siger han.

Læremæssigt godt at gøre noget uden for skolen

Skoledagen på efterskolen begyndte med, at friskolens elever blev delt ind i hold, og så gik hele formiddagen med et stjerneløb på skolens grund og i lokalområdet.

Ejnar Landkildehus understreger, at det bestemt ikke var ren underholdning.

”Det var nogle gode aktiviteter, hvor der var udfordringer til både hjerne, hænder og fantasi,” siger han og slår fast, at det er læremæssigt godt at have undervisning uden for skolen.

”Vores elever lærer meget af at være et andet sted henne. Både om sig selv og om at være sammen med nogle, de ikke kender på forhånd.”

Efter middagsmad, sang og andagt på efterskolen var skoledagen slut.

———

Se flere billede fra dagen på Sædding Efterskolens Facebook-side