Kursus og studietur for unge prædikantspirer

  • af

“Formålet er at uddanne og udruste en ny generation af prædikanter i LM.”

Sådan står der i invitationen til en ny type kursus, som netop er blevet lanceret i et samarbejde mellem Luthersk Mission og Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU).

Tilbuddet retter sig til unge LM’ere, der er interesseret i en tjeneste som prædikant, og som måske allerede har prøvet at prædike eller er prøvekaldet i LM.

Undervisning om prædikantens åndelige liv og prioriteringer

Kurset foregår i missionshuset Bethania i Odense og løber over fire undervisningslørdage fra oktober i år og frem til september 2023.

Her bliver prædikantspirerne undervist i både praktiske og teologiske emner som blandt andet korset i forkyndelsen, sjælesorg og prædikantens åndelige liv og prioriteringer.

“Vi har behov for unge prædikanter i LM, og med det her kursus vil vi gerne arbejde målrettet med kaldelsen og klæde de unge godt på til en tjeneste,” siger vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt, der er med i planlægningsudvalget.

Vigtigt at kommende prædikanter møder international mission

Kurset slutter af med en studietur til Tanzania i efterårsferien næste år, hvor man kommer ud og møder LM’s missionsarbejde og kirkelige samarbejdspartnere.

“Ordet og Israel laver et lignende forkynderkursus med en studietur til Israel. Vi tænker, at det er relevant at lave en tur med fokus på LM’s internationale arbejde,” siger Birger Reuss Schmidt.

“International mission er en del af LM’s DNA. Derfor synes vi, det er vigtigt, at de kommende prædikanter kommer ud og ser, hvordan det foregår i praksis.”

> Læs mere om kurset her.