LM’s første friskole fyldte 50 år

  • af

Fredag den 19. august fik alle 450 elever på Johannesskolen i Hillerød pizza og lagkage til frokost.

Friskolen, der er ejet af LM Nordsjællands afdeling, fejrede nemlig 50-års-jubilæum, og det blev fejret sammen med eleverne i løbet af skoledagen.

Om eftermiddagen blev en reception i skolens hal indledt med, at et stort elevkor sang en række sange. Forskellige musikhold fra 0.-6. klasse havde øvet sangene hver for sig, og elever herfra dannede koret.

Udstillinger på alle vægge i hallen

Fejringen i hallen varede to timer, hvor der var prioriteret tid til, at gæsterne kunne snakke med hinanden og gå rundt og kigge på udstillingerne på væggene. 

Udstillingerne bestod blandt andet af en sektion med gamle skolebøger.

3. klasse havde også lavet en maleriudstilling, og hele den ene langside af skolens hal var dækket af udklip fra skolens scrapbog gennem de 50 år.

Historiske avisudklip fortalte om opstarten og om begivenheder gennem tiden.

På et stort whiteboard var der også gjort plads til at man kunne hænge skriftlige hilsner til skolen.

Der var også videohilsner fra nuværende elever og en billedserie, der fortalte om fejringen sammen med de 450 elever i løbet af skoledagen. 

Johannesskolen er et godt sted at være barn

Johannesskolen havde inviteret Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, til at deltage i fejringen i hallen. 

Det takkede hun for i en tale og udtrykte glæde over, at skolens værdier er helt i tråd med kommunens børn og unge-politik.

”Johannesskolen er et godt sted at være barn. Her oplever alle tryghed, nærhed og at blive set,” sagde hun.

Noget er uforandret trods mange forandringer 

”Johannesskolen er ikke kun sten. Den er alle de mennesker, der vil skolen: elever, forældre, medarbejdere og venner,” sagde skoleleder Thomas Pedersen.

Han udtrykte glæde over, at skolen er fulgt med tiden og gennemgået mange forandringer i de 50 år.

”Men noget er heldigvis uforandret,” slog han fast og nævnte det kristne grundlag, fagligheden og frivilligheden.

Fredag aften sluttede fejringen af 50-års-jubilæet med en fest for medarbejdere og nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.