LMU’ere besøgte naboerne på plejehjemmet

  • af

Tempoet var ikke særligt højt til LMU-mødet i Ullerød torsdag den 24. marts. Men det var aldersgennemsnittet til gengæld.

En flok unge fra den nordsjællandske LMU-forening VUF (Vestbyens Ungdomsforening i Hillerød) var nemlig på besøg hos naboerne på Plejecenter Ålholmhjemmet, der ligger lige ved siden af LMʼs hus på Kirsebær Allé.

Her tilbragte unge og ældre en times tid sammen om aftenen i opholdsstuen, hvor LMUʼerne først holdt et lille oplæg med refleksioner over et digt af Kaj Munk.

Bagefter blev der sunget sammen og snakket hen over kaffebordene.

Fedt at kunne gøre andre glade

Aftalen med plejehjemmet var kommet i stand, fordi en af de unges bedsteforældre bor derovre, forklarer Carl Gustav Olsen, der var en af de 15-20 LMUʼere, som var med den aften.

”Det var en rigtig god oplevelse at være der. Det er jo ikke alle de ældre, der er vant til at høre om Gud. Så vi valgte at læse et digt i stedet for at holde en andagt og synge nogle salmer med dem, som de kendte, for at møde dem på deres banehalvdel.”

“Det var tydeligt at mærke, hvor glade de var for, at vi kom.”

”Vi snakkede om det bagefter, da vi kom ʼhjemʼ i LMUʼen, hvor fedt det var at kunne gøre andre glade. Det er utroligt, hvor lidt der skal til for at gøre noget for andre, og hvor meget det betød for dem, at vi ville bruge en time af vores tid.”

En smule grænseoverskridende at tale med de ældre

Nogle af de unge, der ikke var så vant til at snakke med ældre, syntes, det havde været en smule grænseoverskridende.

”En del af beboerne på plejehjemmet er demente, så det var ikke alle steder, hvor snakken gik lige godt. Andre steder kunne man sagtens få en god snak med de ældre.”

Plejepersonalet var dog gode til at fortælle bagefter, hvordan de også kunne mærke, at det havde været en god oplevelse for de ældre.

”Det gør bare, at vi får lyst til at gøre noget lignende igen,” siger Carl Gustav Olsen, der er med i LMU-bestyrelsen.

Engagerede unge med planer om flere udadrettede aktiviteter

De unge, der kommer i LMUʼen, er meget engagerede og vil gerne ud og lave nogle flere udadrettede arrangementer – måske noget med hjælp til havearbejde eller lignende, fortæller han.

”Det gør noget godt ved vores fællesskab at komme lidt ud og handle på det, vi sidder og snakker om i LMU – ikke bare sidde og tale om at række ud, men også helt konkret at gøre det.”