Nyttige refleksioner til etiske dilemmaer anno 2022

  • af

”Hvis vi har været provokerende eller virket for rigide undervejs, så lad være med at lade dig afskrække eller overbevise af os. Spørg i stedet, hvad siger teksterne?”

Sådan afsluttes en ny bog fra LM’s forlag LogosMedia.

Med teksterne mener de fire forfattere naturligvis Bibelen eller nærmere bestemt 1. Petersbrev i Det ny Testamente.

Bogen er nemlig en guide til at leve som kristen i dagens Danmark ud fra netop dette brev.

Yngre forfattere med baggrund i LM

Bag bogen står forfatterne Anders Landkildehus, Lars Malmgaard Jensen, Chris Lindeskov Rasmussen og Kristoffer Hummelmose Enevoldsen.

Med undtagelse af Chris Lindeskov Rasmussen, der er ungdomssekretær i Evangelisk Luthersk Ungdom, er forfatterne alle kendte LM-navne trods deres relativt unge alder.

Kun Kristoffer Hummelmose Enevoldsen, der er frimenighedspræst i LM-frimenigheden Aroskirken og den kommende forstander på Luthersk Missions Højskole, er nemlig fyldt 30.

Lars Malmgaard Jensen er informationsmedarbejder i LM’s medieorganisation Norea og har tidligere været ansat som landsprædikant i LM.

Anders Landkildehus er afdelingskonsulent i LM København.

2022 minder om den tid, 1. Petersbrev blev skrevet i

I bogen tager de fire forfattere livtag med samtiden og de etiske gråzoner, som en kristen anno 2022 i deres optik står over for.

Deraf stammer også titlen ”Kristen i grænselandet”, som henviser til den række etiske dilemmaer, hvor man ikke med Bibelen i hånden kan sige noget entydigt.

Og så måske alligevel: Lars Malmgaard Jensen skriver i forordet, at 1. Petersbrev giver en vejledning til datidens læsere, hvis tid minder om nutiden: Kristne er en minoritet, og troen på Bibelen som autoritet synes mærkværdig i flertallets øjne, skriver han og tilføjer et punkt, hvor nutiden er anderledes:

”I kristne kredse begynder (tidligere) givne etiske retningslinjer at rykke sig.”

Hjælper læseren til selv at reflektere over egne valg

De fire forfattere tager på skift udgangspunkt i forskellige tekster og konkrete etiske dilemmaer fra nutiden.

Bogen kommer dog ikke med løsninger på diverse dilemmaer eller konkrete råd til konkrete situationer.

I stedet lyder en række refleksioner og principper, der kan hjælpe læseren til at reflektere over sine egne valg.

 

Bogen kan købes her.