Podcast: Sådan kan mission blive hverdag i familien

  • af

Når projektmedarbejder Morten Friis kører sine børn i skole, beder han sammen med dem.

”Jeg kan bede for mine børn om at de må have en god dag med klassen, og at de må være nogle gode venner for dem, der er i klassen, ligesom Jesus har været den bedste ven for mig. Og jeg kan bede om at mit barn må se den, der er ensom, ligesom Jesus har favnet os.”

Sådan fortæller han i LMBU’s podcast Tro i familien i et afsnit med overskriften Familien i mission.

Hvordan kan vi være til omsorg?

Udgangspunktet er ikke at leve op til nogle ydre eller indre krav, men til at hvile i Gud, understreger han med reference til, at vi som troende er både børn, tjenere og sendt af Gud.

”Mission er ikke noget ekstra eller et projekt, man kan melde sig til. Jeg prøver at gøre mine børn til missionærer, ved at fortælle dem om, hvem de er i Kristus,” forklarer han.

Konkret kan det ske, når en klassekammerat har det svært, og familien snakker sammen om, hvordan de kan hjælpe vedkommende:

”Vi prøver at spørge, hvordan vi kan hjælpe eller være til omsorg her. ’Kunne du forestille dig at vi laver en legeaftale på lørdag?’ Nogle gange siger vores barn ja, eller nej, men vi prøver at stille spørgsmålet sammen med barnet, hvordan vi kan være til hjælp.”

Det gode liv er at hvile i at være Guds barn

Morten Friis er ansat i LM’s Projekt Discipel 24-7.

Hunderstreger, at kaldet til mission ikke skal være et pres, men skal springe ud fra, at barnet oplever først og fremmest at være Guds barn.

”Det gode liv for mine børn er når de får lov at hvile i Kristus – hvem de er i ham.”

Det er ikke altid let – slet ikke for forældrene, afslører han:

”Det kan blive nemt for mig at tænke på, hvad der er den sunde relation for mit barn. Det afspejler noget om, hvad jeg tænker er det gode, sunde og sande liv.”

Forældre har stor betydning for børnenes tro

Tro i familien er en podcast, som LMBU har lavet, hvor der pt er 10 episoder.

Podcasten er lavet for at inspirere forældre til at være åbne omkring troen over for deres børn.

“Flere undersøgelser viser, at forældrene er dem, der har allerstørst betydning for deres børns tro,” påpegede en af værterne, LMBU-konsulent Finn Olav Jøssang, da podcasten blev lanceret.

Man kan finde podcasten her eller hos sin sædvanlige podcast-udbyder.