Stand up’er underviste i formidling

  • af

Lørdag den 17. juni var der fokus på formidling i LM’s missionshus i Bylderup-Bov.

LMU havde inviteret stand-up’er Jakob Svendsen til at holde kursus for prædikanter og LMU’er i Sønderjylland-Fyns afdeling.

LMU-konsulent Steffen Lund Birkmose havde sammen med en lokal LMU’er taget initiativ til at invitere Jakob Svendsen til kurset.

DUF-tilskud gjorde det muligt at holde kurset

”Vi tænkte, at – eftersom han lever af formidling – må han da kunne noget, som han kan give videre,” siger Steffen Birkmose.

”Dertil kommer, at Jakob Svendsen selv er kristen, så den kristne formidling er ikke ukendt farvand for ham.”

Jakob Svendsen ville gerne komme, men hans honorar var højere, end LMU’s budget tillod.

Det blev imidlertid dækket via en ansøgning til DUF’s lokalforeningspulje, som alle lokalforeninger i DUF’s medlemsorganisationer kan søge tilskud til aktiviteter fra.

Hvordan bruger man den gode historie?

Kursusdagen indeholdt tre undervisningstimer med øvelser undervejs. 

Hovedtemaet lå på det at fortælle en historie ud fra fire punkter: Hvordan skaber den gode historie? Hvordan bruger man den? Hvornår underbygger den pointen, og hvornår trækker den fokus væk fra den?

Ti kursister sugede ny inspiration til sig. Halvdelen var fra LMU, og halvdelen var prædikanter i afdelingen. 

”De gav udtryk for, at det var rigtig godt. Og der var glæde over, at fokus var på formidling, ikke teologi,” siger LMU-konsulenten.