Vigtigt med plads til forskellighed i menigheden

  • af

Struktur, fokus på fortælling frem for samtale, konkrete aktiviteter, noget at se på.

Det var nogle af de konkrete eksempler, der kom frem på den temadag, som Kristelig Handicapforening og Menighedsfakultetet holdt i fællesskab om autisme i menigheden.

”Helt konkret blev flonellografen nævnt som et godt redskab, og det er morsomt. at det bliver nævnt, idet jeg selv synes, det skal ha en renæssance,” siger LM Kids konsulent Janne Bak-Pedersen, der var med som deltager på temadagen..

Formålet var at give forståelse for autisme

Temadagen “Autisme og fællesskabets muligheder og udfordringer” var inspireret af en spørgeundersøgelse, som teolog Oline Kobbersmed har lavet blandt autister og deres forældre. Resultaterne blev fremlagt på en temadag, som Kristelig Handicapforening og Menighedsfakultetet holdt i fællesskab tirsdag den 28. maj.

Målgruppen var alle, der har formidlerrolle i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, hvor der er autister. 

Ønsket var dels at give en grundlæggende forståelse for autisme spektrum forstyrrelser og dels at give konkrete redskaber både til den enkelte og til fællesskabet.

Voldsomme forandringer skaber utryghed

Psykolog Kirsten Callesen havde tre sessioner med undervisning og inspiration.

Hun begyndte med at forklare, at alle menneskers hjerner fungerer forskelligt, og at det i dag diskuteres om autisme er en udviklingsforstyrrelse eller måske bare en variant af forskellighed, fortæller Janne Bak-Pedersen.

”Dernæst kom hun med nogle tanker om, hvorfor vi oplever en voldsom stigning i antallet af mennesker med autismediagnoser. Og hun mener, det handler om, at samfundet forandrer sig. Der er voldsomme strukturændringer i disse år, at det skaber kolossal utryghed,” siger kids-konsulenten.

Tydelig forberedelse skaber tryghed

Kirsten Callesen satte imidlertid ikke kun ord på problemet. Hun kom også med konkrete råd til, hvordan man i menigheden kan møde autisterne og skabe trygge og stabile rammer, så de oplever at passe ind.

Janne Bak-Pedersen fik fornyet syn for, at det er vigtigt at forberede den, der kaldes autist, og alle andre på dagens program. Det, der er godt for autisten, er i virkeligheden godt for flertallet, mener hun.

”Det skaber tryghed at være forberedt, og det gælder om at være meget tydelig,” siger hun og minder om, at man ikke behøver være uddannet pædagog for at kunne det.

”Og så skal man vejlede og guide fremfor at skælde ud eller korrigere. Og tage hensyn til sanserne – for eksempel ved at bruge billeder.”

Der var også god tid til samtale under temadagen.