Bedemøde

I Hillerød Frimenighed samles grupper to gange om ugen for at bede for menigheden, gudstjenesten og, hvad der ellers ligger på sinde.

Her er der også mulighed for at komme med personlige bedeemner, som naturligvis behandles med fortrolighed.

Hver søndag kl. 9.45-10.15 – inden gudstjenesten – samles en gruppe i lærerværelset på Johannesskolen.

Hver mandag, kl. 17-17.45, samles en lille gruppe hos Anne og Bent Enevoldsen.

 

Bedemødet søndag finder sted kl. 9.45 i lærerværelset på Johannesskolen.
Kontaktperson er Henrik Bak-Pedersen, 29 11 26 12, bakpedersen.hbp@gmail.com

Bedemødet mandag finder sted hos Anne og Bent Enevoldsen, Ansgarvej 8, Hillerød.
Kontaktperson er Bent Enevoldsen, 28 25 58 12, bentenevoldsen@outlook.dk