Frokostmix

Frokost-mix er stedet, hvor vi

  • Lærer hinanden bedre at kende
  • Spiser sammen
  • Deler liv og tro
  • Invitere nye med

Rammer

  • Frokost-mix finder sted i private hjem 4-8 gange om året umiddelbart efter søndagens gudstjeneste. Gruppen aftaler selv frekvens og datoer.
  • Frokost-mix etableres på tværs af generationer og så vidt muligt ud fra det geografiske nærhedsprincip.
  • Der er 12-14 personer pr. gruppe.
  • Man må gerne invitere gæster med.
  • Grupperne bestemmer selv frokost-konceptet; sammenskudsgilde/købepizza/værten står for bespisningen/ … eller andet. Man kan også aftale et sluttidspunkt.
  • Hver gruppe har en tovholder. Tovholderens opgave er alene at koordinere datoer samt være bindeled til frokost-mix-udvalget.

Ønsker du/I at være med i en gruppe, er du meget velkommen. 

 

Kontaktperson: Henrik Bak-Pedersen

bakpedersen.hbp@gmail.com

T 29 11 26 12