Ny i Hillerød Frimenighed

En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden – altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber, og de  aldersrelaterede fællesskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre det, han har gjort for os! Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre med mere.

Hillerød Frimenighed er en evangelisk luthersk kirke og en del af Luthersk Mission. Vi holder til på Johannesskolen, Ansgarvej 10 i Hillerød. I kirken er alle aldersgrupper repræsenteret. Hillerød Frimenighed er en kirke i tiden, der sætter livet og troen på Gud i relation til den moderne dansker.

Kirkens hovedaktivitet er søndagens gudstjeneste, hvor alle kan få noget ud af at deltage. Gennem sang og musik, vidnesbyrd og tale sættes fokus på Bibelens hovedperson, Jesus Kristus, så mennesker lærer ham at kende og bliver udrustet til at fortælle andre ham om.

Alle er velkommen!

Du kan også læse mere om os her:

Vedtægter

Medlemskab

Kontakt Hillerød Frimenigheds præst Hakon Christensen, hvis du ønsker yderligere oplysninger: 40 50 91 75, hc@dlm.dk.