Cellegrupper

Ud over det store fællesskab ved gudstjenesten har vi i Hillerød Frimenighed også en række små fællesskaber

De små fællesskaber kaldes smågrupper/bibelkredse/cellegrupper. Det er rigtig godt at være med i et mindre fællesskab, hvor man på en anden måde kan lære hinanden at kende både socialt og åndeligt. Vi har brug for nogen at dele liv med. I det store fællesskab ved gudstjenesten om søndagen er der i praksis kun begrænset mulighed for at dele tro og liv med hinanden, men der er der i smågrupperne. 

Praktisk

Grupperne mødes i private hjem, enten på skift eller et fast sted. Grupperne består af 4-10 voksne, og man samles enten hver uge, hver 14. dag eller en gang om måneden. Som regel en hverdagsaften fra ca. kl. 19.30 til 22.

Indhold

Grupperne bestemmer selv, hvad de vil gennemgå, og hvordan aftenen skal forløbe. Oftest er der dog følgende elementer i løbet af aftenen: sang, bøn, læsning af bibeltekster, drøftelse af teksten, kaffe og kage!

Se også Frokostmix.

Hvis du gerne vil være med i en gruppe, er du meget velkommen til at kontakte:

Henrik Bak-Pedersen:

bakpedersen.hbp@gmail.com

T 2911 2612