Ny i Hillerød Frimenighed

Du er velkommen

En kirke er ikke en bygning. En kirke er menigheden – altså menneskene. Derfor er fællesskabet afgørende for os. Både hele menigheden, de små og mere fortrolige fællesskaber og de aldersrelaterede fællesskaber for børn, juniorer, teenagere og unge.

Vi samles alle sammen søndag formiddag for at møde Jesus og for at fejre den han er, og det han har gjort for os! De fleste søndage er der børnekirke i forbindelse med gudstjenesten. Herudover har vi undervisningsaftener, temadage, lejre med mere.

Hillerød Frimenigheds teologiske grundlag er den evangelisk lutherske forståelse af Bibelen og vi er en del af Luthersk Mission.

Vi holder til på Johannesskolen, Ansgarvej 10 i Hillerød.

I kirken er alle aldersgrupper repræsenteret. Hillerød Frimenighed er en kirke i tiden, der sætter livet og troen på Gud i relation til den moderne dansker. Kirkens hovedaktivitet er søndagens gudstjeneste, hvor alle kan få noget ud af at deltage. Gennem sang og musik, vidnesbyrd og tale sættes fokus på Bibelens hovedperson, Jesus Kristus, så mennesker lærer ham at kende og fortæller andre om ham.

Alle er velkommen!