Ledelse

Ældsteråd:

Hillerød Frimenighed ledes af Ældsterådet. Ældsterådet består af tre personer, som vælges på den årlige generalforsamling, samt kirkens ansatte præst. Ældsterådets medlemmer varetager i fællesskab præstefunktionen.

  • Formand Bent Enevoldsen, T 28 25 58 12, E bentenevoldsen@hotmail.com 
  • Næstformand Morten Rønne Nielsen
  • Medlem Andreas Peters-Lehm
  • Præst Anton Bech Braüner, T 50 91 73 17

Menighedsrådet 

Ældsterådet vælger 3-5 menighedstjenere, som udgør Menighedsrådet. Menighedsrådet assisterer Ældsterådet og har ansvar for mange af de praktiske opgaver.

  • Matilde Espø Mouridsen, koordinator, T 20 97 75 65, E matilde@mouridsen.info 
  • Aase Mortensen
  • Therese Mogensen
  • Asbjørn Kofoed Myhre

Kasserer: Elin Maymann, E kassererhf@gmail.com