Ledelse

Ældsteråd:

Hillerød Frimenighed ledes af Ældsterådet. Ældsterådet består af tre personer, som vælges på den årlige generalforsamling, samt kirkens ansatte præst. Ældsterådets medlemmer varetager i fællesskab præstefunktionen.

  • Formand Morten Rønne Nielsen, T 29 45 40 62, E mortenroenne@me.com 
  • Næstformand Kristian Skov
  • Medlem Andreas Peters-Lehm
  • Præst Anton Bech Braüner, T 50 91 73 17

Menighedsrådet 

Ældsterådet vælger 3-5 menighedstjenere, som udgør Menighedsrådet. Menighedsrådet assisterer Ældsterådet og har ansvar for mange af de praktiske opgaver.

  • Åse Mortensen, koordinator, T 40 84 37 80, E aase_merete@youmail.dk 
  • Asbjørn Kofoed Myhre
  • Henrik Bak-Pedersen
  • Mette Pedersen

Kasserer: Elin Maymann, E kassererhf@gmail.com