Medlemskab – VELKOMMEN

Alle er velkomne i Hillerød Frimenighed, og medlemskab er ikke et krav for at være en del af menighedens fællesskab. Men vi er rigtig glade for alle, som ønsker at være medlemmer. Fællesskabet er nemlig afgørende for os, og et medlemskab er en rigtig fin måde at udtrykke tilknytning til fællesskabet på. Vi har brug for hinanden.

Overvejer du medlemskab i Hillerød Frimenighed, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i, hvem vi er, og hvad vi vil. Det kan du gøre ved at læse på hjemmesiden her, ved at deltage i vores aktiviteter og gudstjenester eller ved at kontakte præsten eller en fra ældsterådet og få afklaret dine spørgsmål. Du er altid velkommen til en helt uforpligtende samtale.

Med dit medlemskab udtrykker du

 • et ståsted i det kirkelige landskab
 • at du tilslutter dig menighedens vedtægter
 • et ønske om at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner
 • at vi kan regne med dig

Med dit medlemskab får du

 • et åndeligt og menneskeligt fællesskab der tager ansvar for dig
 • et åndeligt lederskab der har ansvar for dig
 • en platform for tjeneste og mission
 • indflydelse i form at stemmeret ved generalforsamlingen

Sådan gør jeg

 • du udfylder en indmeldelsesblanket og afleverer den til en fra ældsterådet
 • du bliver kontaktet af en fra Ældsterådet, og I aftaler et tidspunkt for en samtale. Samtalen har bla. til formål:
  – at du bliver præsenteret for Hillerød Frimenighed, så du helt klart ved, hvad du melder dig ind i
  – at du får anledning til at fortælle om dig selv og motivere dit ønske om medlemskab
  – at drøfte ønsker og muligheder for at konkrete opgaver, du kunne tjene fællesskabet med
 • dit ønske om medlemskab behandles på førstkommende møde i ældsterådet, og to fra ældsterådet underskriver blanketten
 • du får tilsendt den underskrevne blanket og er nu medlem af Hillerød Frimenighed