Økonomi

Hillerød Frimenighed har et budget på cirka 550.000 kroner om året. Budgettet dækkes via gaver fra medlemmer og venner af kirken. Se 201026 HF økonomifolder okt 2020

Kasserer er:

Bankkonto nr: 9570 – 13524890 eller MobilePay nr 19377.

Gaver til Hillerød Frimenighed er fradragsberettiget i henhold til ligningsloven. Læs mere http://www.dlm.dk/stoet/fradragsregler

Hjertelig tak for ethvert beløb