Vision

​I tillid til Bibelen ønsker vi at være menighed for nutidens mennesker med Jesus i centrum til Guds ære.

Vi er derfor optaget af: 

  • at formidle Guds ord for børn, unge og voksne gennem forkyndelse, undervisning, lovsang og fællesskab,
  • at vi aldrig får nok i os selv, men til stadighed er optaget af, at evangeliet må nå til flere,
  • at menighedens medlemmer bliver bevaret og vokser i tro, lydighed, tjeneste og tillid til Guds ord, 
  • at vise omsorg for hele mennesket, og at vi derfor som menighed favner og støtter hinanden og vores næste med nærvær, praktisk hjælp og omsorg i hverdagen 
  • at vi har et levende syn for Guds verdensomspændende kirke og engagement i international mission.