Vision: Kristus i centrum

– Kristusfællesskaber

– Kristus for alle generationer

– Kristus til hele verden

28-11-2022 19:00
Teenklub: Leg og hygge
01-12-2022
Solagratia: Sola Gratia – lovsangsfest
04-12-2022 10:30
Gudstjeneste: Op med hovedet! (Luk 21,25-36; Es 11,2-10; Rom 15,4-7)
05-12-2022 19:00
Teenklub: Pinse og advent
11-12-2022 10:30
Gudstjeneste: Han, som kommer (Matt 11,2-10; Es 35,1-10; 1 Kor 4,1-5)
11-12-2022 10:00
Gilleleje - gudstjenestefællesskab: .
12-12-2022 19:00
Teenklub: Juleafslutning
15-12-2022 19:30
LMU: Juleafslutning
18-12-2022 10:30
Gudstjeneste: Julefest
24-12-2022 14:30
Gudstjeneste: Gud er med os (Matt 1,18-25; Es 9,1-6a)
01-01-2023 10:30
Gudstjeneste: Gudstjeneste
25-01-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Matthæusevangeliet
22-02-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Matthæusevangeliet og de andre evangelier
24-02-2023 19:30
Andet: Sange, der vækker minder
22-03-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Apostlenes Gerninger og Romerbrevet
10-04-2023 19:00
Solagratia: Påskespecial
19-04-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Korintherbrevene og Hebræerbrevet
01-06-2023
Solagratia: Sola Gratia
30-08-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Bibelundervisning på Bethania
07-09-2023
Solagratia: Sola Gratia
27-09-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Bibelundervisning på Bethania
25-10-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Bibelundervisning på Bethania
15-11-2023 19:30
Bibelundervisning på Bethania: Bibelundervisning på Bethania
07-12-2023
Solagratia: Julespecial