Forstår du det, du læser?

  • af

”Vi har behov for at møde den levende Gud, og det gør vi i Bibelen. Dermed kan vi også få en bibelglæde, der varer – for Guds levende ord skaber liv og alt muligt godt i og omkring os. Derfor sætter vi fokus på, hvordan man kan forstå og anvende Bibelen, som den var tænkt.”

Sådan begrunder Budskabets redaktion temavalget i det nylig udkomne nummer af fordybelsesmagasinet: ”Forstår du det, du læser?”

8 pejlemærker

I en af artiklernee opridser Hakon Christensen, der er landsleder i Bibellæser-Ringen, 8 pejlemærker til at forstå Bibelen:

Bibelen skal fortolkes under bøn
Bibelen skal fortolkes i fællesskab
Der må ikke trækkes noget fra eller lægges noget til
Bibelens sammensatte karakter skal respekteres
Bibelen skal fortolke Bibelen
De læremæssige afsnit skal kaste lys over de historiske afsnit
Skeln mellem lov og evangelium
Alt i Bibelen skal tolkes i lyset af Jesus.

Artiklen er frit tilgængelig her – både som lyd og tekst (lydudgaven kommer efter påske).

Desuden kan man læse temaartiklerne ”Hvad i Bibelen er forpligtende i dag?” af rejsepræst Børge Haahr Andersen og ”Hvor bogstaveligt skal Bibelen læses?” af DBI-lærer Christian Canu Højgaard.

———-

Magasinet indeholder også mange andre artikler – blandt andet om troens forskellige udtryk, det livslange ægteskab, et solbeskinnet under, trosprøver og -kapitulation, frelsesvished. 

Hele Budskabet 2/2023 kan læses online her af abonnenter. Har du ikke abonnement, kan du via samme link se, hvordan du får det.