Jeg skal formidle inspiration på tværs i LM

  • af

”Jeg skal være bindeled for inspiration.”

Sådan definerer Peter Leif Mostrup Hansen sin rolle i den kombinerede stilling som missionskonsulent og menighedskonsulent i LM, som han tiltrådte i går den 1. juli.

”Jeg skal være med til at formidle, hvad der sker i LM’s missionsarbejde både nationalt og internationalt. Og jeg skal vise, hvad der fungerer godt, som man måske kan lade sig inspirere af og bygge videre på.”

Give indblik i LM arbejde rundt omkring

Som missionskonsulent har han særligt ansvar for LM’s arbejde blandt tyrkiske folkegrupper, og som menighedskonsulent står han til rådighed for lederne i både kredse og frimenigheder. 

Han er imidlertid meget opmærksom på, at det ikke må blive to adskilte ting, men at han skal formidle inspiration på tværs i det nationale og internationale missionsarbejde.

”Overordnet kan man altid lære noget af at se, hvordan andre gør, og jeg vil gerne tage et indblik i arbejdet andre steder i LM med rundt, hvor jeg kommer,” siger han.

”Forhåbentlig kan det være med til at sætte ens egen situation i perspektiv, når man hører om de udfordringer og glæder. der er andre steder.”

Kendt med LM’s arbejde gennem mange år

Ud over konsulentopgaverne får 43-årige Peter Leif Mostrup Hansen også opgaver med forkyndelse og skal arrangere efteruddannelse for frimenighedspræster og landsansatte prædikanter.

Han er tilknyttet LM’s sekretariat i Hillerød. Her vil han være til stede to dage om ugen og ellers arbejde fra sit hjemmekontor på familiens bopæl i Ødsted i Østjylland.

Peter Leif Mostrup Hansen er ikke ukendt med LM’s arbejde, da han var præst i frimenigheden Randerskirken i seks år indtil sommeren 2020, hvor han blev ansat som leder af KFS’ Ledertræningscenter. Det lukkede imidlertid 1. januar i år.