LM i Ringkøbing støtter op om de unge i LMU

  • af

Et halvt års tid havde Ringkøbing ingen LMU, men her i efteråret er den startet op på ny med hjælp fra den lokale LM-kreds.

Alle LMU’erne er elever fra Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing (KG), og de mødes hver tirsdag til LMU-møde, ofte med besøg af en prædikant, som holder en bibeltime.

For det meste foregår det i hjemmene hos de ældre i LM-kredsen, som hygger op om de unge med kaffe og kage.

Jeg føler, det er et sted, hvor jeg er velkommen

“Jeg synes, det er godt at komme i LMU. Jeg føler, det er et sted, hvor jeg er velkommen,” siger en af de nye LMU’ere, Jeanne Nielsen.

Tikva Nyborg, der tidligere er kommet i Agerskov LMU og nu går i 1.g på KG, supplerer:

“Det har været fedt at prøve at komme i en helt nyopstartet LMU. Vi har virkelig kunnet mærke LM’s opbakning til at få startet vores LMU godt op.”

LMU Ringkøbing får støtte af LMU-konsulent David Jespersen, og frimenighedspræst i Holstebro Nicolaj Dam er til rådighed som mentor.

For tre år siden overtog LM-kredsen kassereropgaverne for at lette arbejdet for de unge. Desuden hjælper de den nystartede LMU med at danne en bestyrelse.

Vi har bedt meget for, at der måtte komme en LMU igen

I LM-kredsen, hvor alle er over de 50 år, er der stor glæde over, at der igen er LMU i byen.

“Der har været en LMU i alle de 43 år, kredsen her har eksisteret, men det har været svært at samle en fast stabil flok, fordi de unge flytter fra byen, når de er færdige på gymnasiet,” fortæller kredsformand Kaj Birkmose, der selv lige er rundet de 60 år.

“I foråret var der ingen LMU-gruppe, så vi har bedt meget for, at den måtte komme op at stå igen. Efter sommerferien kom der nye elever til KG, der har gået på LME, Solgården, Sædding og Hedemølle, så det er rigtig dejligt.”

Et kald til os voksne i LM til at tale med de unge om tro

Ud over at mødes i de private hjem holder LM og LMU i Ringkøbing også fællesmøder sammen. Da de ikke har et missionshus, foregår det i Rindum Kirkehus.

“Det er vigtigt for os, at de unge oplever, de ikke er alene. Mange af dem er flyttet hjemmefra i en tidlig alder for at gå på efterskole og bagefter KG. De har ikke deres forældre i hverdagen til at snakke med om deres tro. Det er et kald til os voksne i LM,” siger Kaj Birkmose.

“Vi elsker de unge. De er LM’s fremtid og vigtige, for at vi kan være en hel menighed,” fastslår han.