LM’s generalforsamling: Mere fokus på Grønland

  • af

LM skal nedprioritere noget af det eksisterende internationale arbejde for at nå nye grupper, der ikke har hørt evangeliet.

Det mente LM’s generalforsamling, der den 29. og 30. oktober netop drøftede pejlemærker for LM’s internationale arbejde de kommende år.

Stor gruppe, der ikke har hørt evangeliet, syd for Dar es Salaam

De største sværdslag stod om Tanzania, hvor LM har drevet mission siden 1911.

Der er stadig folkegrupper i Tanzania, der ikke har hørt evangeliet og er såkaldt ”unåede”, som er den gruppe, som LM særligt har forpligtet sig på i den overordnede missionsstrategi.

Flere i generalforsamlingen foreslog blandt andet en satsning på den store gruppe af unåede, der bor langs Tanzanias kyst syd for storbyen Dar es Salaam.

Er det LM’s opgave eller kan de lokale kristne stå på egne ben?

”Der er unåede grupper langs kysten, men hvem skal nå dem? Er det LM’s opgave eller er det kristne tanzaniere,” spurgte international missionsleder Christian Lund Pedersen.

Med spørgsmålet forsøgte han at italesætte, at der er mange ressourcer i blandt andet den lutherske kirke i landet, der har 7-8 millioner medlemmer.

Han og LM’s internationale team lagde dog ikke op til en udfasning i hele Tanzania.

Derimod var oplægget en reduktion i LM’s arbejdsområder i landet med en udfasning i for eksempel Mara stift, hvor blandt andet bibelskolen i Kiabakari ligger.

En udfasning, der kan skrues ned i tempo

Også generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen talte for en udfasning.

”Vi skal være med til at fremme nogle sunde, bibelske lærere, som kender kulturen og bliver i mange år på bibelskolen,” mente han.

Både han og Christian Lund Pedersen understregede at udfasningen kommer til at ske langsomt og løbende vil blive evalueret og eventuelt udskudt.

Stor fysisk, psykisk og åndelig nød i Grønland

Hvor det nedskaleres i Tanzania, skal der i stedet opskaleres i Cambodja.

Men også Grønland blev italesat kraftigt fra mange sider i landsgeneralforsamlingen.

”Vi skal til Grønland. Der er meget fysisk, psykisk og åndelig nød i Grønland,” lød det blandt andet fra Hanna Rasmussen, der har været missionær i Etiopien i 28 år.

”At grønlænderne selv er begyndt at tale om deres problemer og giver udtryk for, at de behøver hjælp,” mente hun og så et behov for blandt andet psykologer og sjælesørgere.

Netop fordi mange talte for et fokus på Grønland, mente generalforsamlingen, at LM skal satse stærkere på Grønland, end der egentlig var lagt op til i de pejlemærker, der blev præsenteret.

Hjælpe LM’ere til Grønland for at leve som kristne

Af respekt for grønlændernes tro og historie, vil der dog ikke blive tale om at LM sender missionærer i klassisk forstand.

I stedet vil der i højere grad være et fokus på at opmuntre LM’ere til at søge job i forskellige sektorer i Grønland og opfordre og hjælpe dem til at leve som tydelige kristne i deres hverdag.