Nomader lærer at dyrke jorden på Guds måde

  • af

Luthersk Missions bibelskole i Ilambilole i det centrale Tanzania har elever og lærere netop været på et kursus i en ny metode til at dyrke landbrugsjorden.

Ud over bibelfag er dyrkning af landbrug et af de fag, som de 14 evangelistelever, der går på skolen, bliver undervist i.

Eleverne er alle kristne mænd fra nomadestammer i hele Tanzania, og den nye dyrkningsmetode skal hjælpe dem og deres lokalsamfund til at få bedre udbytte af deres marker.

Lærer af, hvordan naturens selv dækker jorden med løvfald

Center for Kirkelig Udviklingsarbejde (CKU) har bevilget 75.000 kroner til at implementere den nye måde at dyrke på.

Metoden hedder “Farming Gods way” (Landbrug på Guds måde), fordi den henter sin inspiration fra Guds skaberværk i naturen.

Missionær Charlotte Bech, der har været med på kurset, fortæller, at metoden er udviklet i Zimbabwe af en landmand, der følte, at han som kristen ikke længere kunne stå inde for at dyrke tobak, så han skulle starte helt forfra med sine marker.

“Han blev inspireret af den naturlige skovbund, der altid er dækket til med blade og grene, som tjener et vigtigt formål med at holde på vandet og tilføre næring til jorden, og han fik idéen til at bruge det, der i metoden kaldes ‘Gods blanket’ (Guds tæppe), i dyrkningen af sine marker.”

Kommer med et team, der skal hjælpe projektet godt i gang

Bibelskolen i Ilambilole har nu indkøbt hakker, trillebøre, vandslanger og skraldespande til affaldssortering, så de er klar til at gå i gang med at anvende den nye metode på skolens marker, fortæller Charlotte Bech.

“Vi dyrker marken og planter den til, og så dækker vi den med græs, stokkene fra de majs, der lige er høstet – alt, hvad vi kan finde, som forrådner, og bruger det som ‘Gods blanket’ på vores marker.”

Den kristne organisation Care of Creation Tanzania, der udbyder kurserne, har tilbudt at donere de træer, der skal plantes, og den såsæd, der skal i jorden det første år – og kommer også med et team, der skal hjælpe projektet godt i gang.

Nomadebibelskolen som et vidnesbyrd for omverdenen

Den nye dyrkningsmetode “Farming Gods way” har andre steder vist sig at give næsten dobbelt så meget i udbytte som de metoder, man har anvendt hidtil.

Det er gode nyheder ind i en nomadekultur, som på grund af klimaforandringer er tvunget til at finde alternativer til deres traditionelle levevej med kvægdrift, siger Charlotte Bech.

“Det er en samtalestarter for vores evangelister, når de kommer ud og fortæller om den nye metode. Andre ser og undrer sig over, at de dyrker marken anderledes og med stort udbytte, og det giver anledning til at fortælle om Gud som skaber og herre over alt. På den måde bliver det et vidnesbyrd for omverdenen.”