Nyt studiehæfte inspirerer til giverglæde

  • af

Der er i dag Black Friday – den amerikanske tradition, der også har gjort sit indtog herhjemme, hvor der skrues ekstra op for forbruget, og de gode tilbud står i kø.

Det er også en dag, hvor man kan overveje at give de penge, man sparer på de nedsatte varer, til velgørende formål.

Eller endnu bedre: helt droppe forbrugsfesten og i stedet blive fast giver til missionsarbejdet som en måde at forvalte Guds gaver på.

Forstå, hvad det er for et liv, Gud har kaldet os til at leve

Emnet tages op i et nyt hæfte fra Luthersk Mission, skrevet af kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Meiner, som netop er sendt ud til en række bibelstudiegrupper rundt i landet.

Han er med i et udvalg, der arbejder med at få folk til fast at støtte LM’s omfattende evangeliserende og diakonale arbejde i Danmark og rundt i verden.

“Det handler selvfølgelig om penge, men det har også noget at gøre med overordnet at forstå, hvad det er for et liv, Gud har kaldet os til at leve,” siger han om formålet.

Skrigende babyer og kompostbunker som eksempler

I hæftet “Rig og rundhåndet” forsøger den 39-årige forfatter i et moderne sprog ud fra nogle bibelske tekster at udfolde begrebet forvalterskab.

“Jeg har prøvet at tage udgangspunkt i nogle for mig helt hverdagsagtige ting som min kompostbeholder derhjemme og skrigende babyer, og så håber jeg, det også vækker genkendelse hos andre,” siger han.

Med enkle og aktuelle eksempler sætter hæftet fokus på Guds givne gaver, og på menneskers indstilling til at give noget af det tilbage til fællesskabet i form af tid og penge.

Konkret handling og ikke bare gode torsdags-tanker

Studiehæftet er foreløbigt sendt ud 130 tilfældigt udvalgte givere med en opfordring til at bruge det i deres lokale bibelstudiegruppe.

Tanken er, at man gennem tre små oplæg skal få talt med hinanden om, hvad det vil sige at leve et liv som “rig og rundhåndet”, siger kommunikationslederen og uddyber:

“Det er vores håb, at hæftet må give anledning til nogle berigende snakke, hvor Helligånden prikker til os, så det ikke bare bliver ved nogle gode gode tanker en torsdag aften, men noget, der konkret vil påvirke hele vores liv.”

Hæftet “Rig og rundhåndet” kan bestilles gratis (eksklusiv porto) hos LM’s sekretariat på tlf. 4820 7660 eller til dlm@dlm.dk.

> Hent hæftet elektronisk her (pdf).

> Sådan støtter du LM’s arbejde – læs mere her