Tanzanier ansat som direktør for Soma Biblia

  • af

“Vi ser det som et bønnesvar, at Phares er kommet ind i vores forlagsteam med sin uddannelse, erfaring og store hjerte for at nå mennesker med evangeliet gennem forkyndelse og undervisning.”

Sådan udtalte formand for Soma Biblias bestyrelse, missionskonsulent Ole Malmgaard, da Phares Mathias Kakulima for to år siden blev ansat som assisterende forlagsleder.

Nu er den 51-årige tanzanier blevet ansat som direktør for Soma Biblia Society, der rummer hele det samlede litteraturmissionsarbejde, herunder forlag og distribution.

Erfaren forkynder og underviser med stor ledelseserfaring

Den nye leder af Soma Biblia er uddannet teolog med en PhD i menighedsledelse og har siden 2021 arbejdet sammen med den danske missionær og forlagsleder Philip Bach-Svendsen omkring udgivelsen af nye bøger.

Her har han stået for et bibelbrevskole-program og været med til at assistere tanzaniske forfattere, som ønsker at få deres bøger udgivet på Soma Biblias forlag.

Det seneste år har han med stort engagement været tovholder for arbejdet med Al Massira i Tanzania, som arbejder for at formidle evangeliet til muslimer – en rolle, han ønsker at prioritere i sit nye job som direktør.

Desuden har han stor erfaring fra tidligere lederposter i den lutherske kirke i Karagwe Stift i Nordvesttanzania, hvor han har virket som generalsekretær, vicebiskop og bibelskoleleder og har således et stort netværk i den lutherske kirke, som vil komme Soma Biblia til gode.

Hele tiden været planen, at ledelsen en dag skulle overdrages

Soma Biblia blev oprettet som LM’s litteraturmission i Tanzania og siden fusionen med det norske Scripture Mission i 2015 har det været med norske og danske direktører.

Men det har hele tiden været planen, at den daglige ledelse af Soma Biblia en dag skulle overdrages til tanzanierne selv, fortæller Ole Malmgaard, der dog fortsætter som formand i bestyrelsen, der består af tanzaniere, nordmænd og danskere

“Siden opstarten har det ligget i strategien, at ledelsesposterne i Soma Biblia med tiden skulle nationaliseres. Økonomiposten blev det i 2013, stillingen som salgsleder i 2018, og nu bliver direktøren så også en tanzanier her i slutningen af 2023.”

En stor fordel at kunne rekruttere internt i organisationen

Da den nuværende direktør, Bent Houmaa Jørgensen, afslutter sin tjeneste efter fire år og rejser hjem til Danmark den 17. december, har bestyrelsen gjort et omfattende arbejde i både Tanzania, Norge og Danmark for at avertere efter og finde frem til egnede kandidater.

“I sensommeren stod det klart, at den bedst egnede kandidat stod tilbage, nemlig vores nuværende assisterende forlagsleder,” fortæller Ole Malmgaard.

“Det er en stor fordel at kunne rekruttere internt i organisationen, da vi dermed får en direktør som kender Soma Biblia indefra og deler vores vision og mission om ”Evangeliets ord til alle generationer i Tanzania”.

> Læs mere om LM’s arbejde med litteraturmission i Tanzania og støt arbejdet her.

Du kan finde mere information på Soma Biblias egen hjemmeside, som er på engelsk og swahili.

Luthersk Mission udgiver en særlig nyhedsmail, som 4 gange årligt fortæller nyt fra Soma Biblias arbejde. Tilmeld dig her.